Bronnen bij E050012 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen en de geconsolideerde jaarrekening • brief minister met toelichting Ministerie van Justitie - 21109, 178
  7 april 2008
 • Pb EU L224 openbaarmaking Europese Commissie - 2006/46/EG
  16 augustus 2006
 • verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer - 22.112, 372
  25 april 2005
 • korte aantekening Commissie EZ;Commissie Financiën - 35177 / N/AB
  5 april 2005
 • termijnbrief EBEK - 35052/KvD
  25 februari 2005
 • brief minister met toelichting Ministerie van Justitie - 22.112, 356
  7 februari 2005
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 354[7]
  18 januari 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)725
  27 oktober 2004