Bronnen bij E050057 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de BTW-heffing en ter bestrijding van belastingfraude en -ontwijking, en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen • Pb EU L221 openbaarmaking Europese Commissie - 2006/69/EG
  12 augustus 2006
 • korte aantekening Commissie Financiën - 35603/J/AB
  13 september 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 379[1]
  2 juni 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)89
  16 maart 2005