Bronnen bij E050061 - Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) • Pb EU L310 openbaarmaking Europese Commissie - Besluit Nr. 1639/2006
  9 november 2006
 • korte aantekening Commissie EZ - 25726/N/LA
  18 oktober 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 379[5]
  2 juni 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)121
  6 april 2005