Bronnen bij E050081 - Mededeling en aanbeveling van de Raad over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties • korte aantekening Commissie Financiën - 35603/J/AB
  13 september 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 386[4]
  8 juli 2005
 • verslag van raad Raad Ecofin - 9202/05
  7 juni 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)217
  25 mei 2005