Bronnen bij E050128a - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het EP Thematische strategie inzake luchtverontreiniging • korte aantekening Commissie Milieu - 36875/KvD
  7 november 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2006)0366
  26 september 2006
  www.europarl.europa.eu/...
 • verslag van een mondeling overleg Tweede Kamer - 21.501-08, nr. 218
  20 maart 2006
 • verslag van raad Milieu Raad - 6762/06
  9 maart 2006
 • verslag van raad Milieu Raad - 14933/05
  2 december 2005
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 399[1]
  15 november 2005
 • PDF-document Interprovinciaal Overleg (IPO);Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Brief m.b.t. richtlijn luchtkwaliteit
  1 november 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)446
  21 september 2005
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)1132
  21 september 2005
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)1133
  21 september 2005