Bronnen bij E050128b - Voorstel voor een richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa • Pb EU L152 openbaarmaking Europese Commissie - 2008/50/EG
  11 juni 2008
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2007)0596
  11 december 2007
  www.europarl.europa.eu/...
 • algemeen overleg TK Tweede Kamer - 21.501-08, nr. 233
  24 januari 2007
 • korte aantekening Commissie Milieu - 36875/KvD
  7 november 2006
 • brief Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 30175, 22
  27 oktober 2006
 • Bijlage 1: Brief aan Eurcommissaris Dimas [en] Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 30175, 22
  27 oktober 2006
 • brief Bijlage 2: Tussentijdse rapportage Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 30175, 22
  27 oktober 2006
 • brief Bijlage 3: Het Nederlandse Luchtkwaliteitsperspectief augustus 2006 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 30175, 22
  27 oktober 2006
 • [en] verslag van raad Milieu Raad - 13989/06
  23 oktober 2006
 • brief Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 30175, 21
  16 oktober 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2006)0362
  26 september 2006
  www.europarl.europa.eu/...
 • definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A6-0234/2006
  29 juni 2006
 • verslag van raad Europese Commissie - 10876/06
  27 juni 2006
 • advies Economisch en Sociaal Comité - CESE 750/2006
  17 mei 2006
 • advies Comité van de Regio's - CDR 45/2006
  26 april 2006
 • verslag van een mondeling overleg Tweede Kamer - 21.501-08, nr. 218
  20 maart 2006
 • verslag van raad Milieu Raad - 14933/05
  2 december 2005
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 399[1]
  15 november 2005
 • PDF-document Interprovinciaal Overleg (IPO);Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Brief m.b.t. richtlijn luchtkwaliteit
  1 november 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)447
  21 september 2005
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)1133
  21 september 2005