Bronnen bij E070128b - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas