Bronnen bij E080138 - Groenboek: Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening