Bronnen bij E100024 - Mededeling EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling