Bronnen bij E110007 - Commissiemededeling over de tussentijdse evaluatie van het zevende Kaderprogramma (KP7)