Commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen betreffende verkeer en waterstaat. Hieronder vallen Europese voorstellen inzake de scheepvaart, de luchtvaart en het wegvervoer. Ook de Europese verdragen inzake de rechten van passagiers worden door deze commissie behandeld.

Sinds 7 juni 20011 is er de commissie voor Infrastructuur, Milieu & Ruimtelijke Ordening (IMRO).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie V&W.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Edossiers bij deze commissie