Commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Deze vaste commissie hield zich bezig met de behandeling van Europese voorstellen voor wet- en regelgeving op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijk ordening. Hieronder vielen onder andere Europese voorstellen inzake de scheep- en luchtvaart en het wegvervoer, maar ook de Europese verdragen inzake de rechten van passagiers worden door deze commissie behandeld. Andere onderwerpen waren bijvoorbeeld klimaatverandering en gezamenlijke doelstellingen voor het verbeteren van het milieu.

Sinds 7 november 2017 is er de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie IMRO.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

vliegtuig
31 oktober 2017
De commissies bespreken het verslag van het schriftelijk overleg met de regering inzake het Europees mobiliteitspakket
Meer

verkeer op de snelweg
12 september 2017
De commissies hebben de mogelijkheid schriftelijke inbreng te leveren over de voorstellen uit het Europees mobiliteitspakket
Meer

Edossiers bij deze commissie