Dinsdag 10 mei 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Justitie, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

brief (32317, AK) van de minister van Veiligheid en Justitie met de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 12 mei 2011

bespreking 

brief (32317, AJ) van de minister van Veiligheid en Justitie met het verslag van de JBZ-Raad van 11 en 12 april 2011

bespreking

uitblijven van de brief van de Minister voor Immigratie en Asiel over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel  

bespreking

stafnotitie inzake ervaringen met geannoteerde agenda's van JBZ-Raden sinds 1 december 2009


Vergaderstukken