Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 16 januari 2018, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
E160055

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017 inzake voortgang aanpassing Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (34636, F)

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen