Dinsdag 6 februari 2018, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
E170036

Commissiemededeling: De Europese identiteit versterken via Onderwijs en Cultuur

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 januari 2018 inzake Mededeling "De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur" (34863, A)

4.
34264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 januari 2018 inzake antwoord op schriftelijke vragen van de PVV-fractie (34264, AF)

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen