Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 22 mei 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Nadere procedure (aangehouden op 15 mei 2018)

4.
T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 mei 2018 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen, voor zover betrekking hebbend op toezegging T01237

5.
Technische briefing Algemene Rekenkamer

Bespreking van het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een technische briefing over het verantwoordingsonderzoek 2017

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen