34.854

Intrekking van de Wet raadgevend referendumDit voorstel strekt tot intrekking van de Wet raadgevend referendum. In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van het kabinet-Rutte III hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (TK 34.700, 34) afgesproken het nationaal raadgevend referendum af te schaffen.

Het raadgevend referendum is geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. Naar de mening van het kabinet is de politieke steun voor het correctief bindend referendum sindsdien afgebrokkeld en het is daarmee als beoogd einddoel voorlopig uit zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht, onder meer door een controverse over de wijze van aanvragen en verschillende interpretaties van de uitslag. Het kabinet wil daarom een pas op de plaats maken en stelt voor de Wet raadgevend referendum in te trekken.

Op deze intrekkingswet is de Wet raadgevend referendum zelf niet van toepassing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 22 februari 2018 na hoofdelijke stemming met 76 stemmen voor (D66, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP) en 69 stemmen tegen (SP, PVV, PvdD, 50PLUS, GroenLinks, PvdA, DENK en FvD) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na hoofdelijke stemming met 40 stemmen voor (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP) en 35 stemmen tegen (SP, PVV, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF) aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werden acht moties ingediend.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hield op 27 maart 2018 een openbare deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel. Van deze deskundigenbijeenkomst is een woordelijk verslag beschikbaar.

Zie voor een impressie van de openbare deskundigenbijeenkomst, de aangeboden position papers en het videoverslag van de bijeenkomst:

In de Tweede Kamer vond op 13 februari 2018 een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel plaats:


Kerngegevens

ingediend

20 december 2017

titel

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met het tijdstip van de bekrachtiging van het voorstel van deze wet.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-65] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-65] documenten