Dinsdag 19 juni 2018, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen