Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 26 juni 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Inbreng voor het verslag

4.
33258/34105, I

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2018 inzake Huis voor klokkenluiders (33258/34105, R)

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen