Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 3 juli 2018, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Aanstelling voorzitter van de raad van bestuur (CEO) Invest-NL in opbouw

Brief van de minister van Financiën, mede namens de ministers van EZK en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van 29 juni 2018 (28165, L)

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen