33.576

NatuurbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over natuurbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) levert op 14 december 2021 inbreng voor een schriftelijk overleg in reactie op brief van de minister van LNV van 26 november 2021 ter aanbieding zevende Voortgangsrapportage Natuur (EK, X en bijlage).

De commissie heeft op 30 november 2021 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg van 18 november 2021 met de minister van LNV over stikstofbeleid (EK 35.334 / 33.576 / 35.600, AL).

De commissie heeft op 12 maart 2019 een mondeling overleg gehouden met de minister van LNV over evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur (EK, N).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 10 juli 2018 besloten, naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV van 15 juni 2018 over de evaluatie van het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur (EK 33.576, J) een deskundigenbijeenkomst te houden, alvorens te bezien welke vervolgstappen wenselijk zijn. De deskundigenbijeenkomst vond plaats op 2 oktober 2018. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken.


Kerngegevens

begonnen

8 maart 2013

titel

Natuurbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten