33.576

NatuurbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Rijksnatuurvisie.


Stand van zaken

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 29 januari 2019 inzake evaluatie van het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur (EK, M) en de brief van de minister van LNV van 11 december 2018 over de vierde voortgangsrapportage Natuur (EK, L), heeft de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) op 5 februari 2019 besloten tot een mondeling overleg met de minister. Dit overleg vindt plaats op 12 maart 2019.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 10 juli 2018 besloten, naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV van 15 juni 2018 over de evaluatie van het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur (EK 33.576, J) een deskundigenbijeenkomst te houden, alvorens te bezien welke vervolgstappen wenselijk zijn. De deskundigenbijeenkomst vond plaats op 2 oktober 2018. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken.


Kerngegevens

begonnen

8 maart 2013

titel

Natuurbeleid

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-217] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-217] documenten