Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over natuurbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 17 mei 2023 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg van 14 april 2023 met de minister voor N&S over stikstofproblematiek (EK 35.334 / 33.576, BD en bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 18 april 2023 een mondeling overleg gevoerd over Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland (EK 35.334 / 33.576, BF). Van deze bijeenkomst is een videoverslag (89 minuten) gemaakt. Naar aanleiding van dit overleg heeft de commissie aan de minister voor Rechtsbescherming en aan de minister van I&W bij brief van 17 mei 2023 vragen gesteld.

De commissie heeft op 12 maart 2019 een mondeling overleg gehouden met de minister van LNV over evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur (EK, N).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 10 juli 2018 besloten, naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV van 15 juni 2018 over de evaluatie van het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur (EK, J) een deskundigenbijeenkomst te houden, alvorens te bezien welke vervolgstappen wenselijk zijn. De deskundigenbijeenkomst vond plaats op 2 oktober 2018. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken.


Kerngegevens

begonnen

8 maart 2013

titel

Natuurbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [501-510] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [501-510] documenten