Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 11 september 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (deze vergadering is aansluitend aan de vergadering BIZA + J&V)

2.
34902

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Voorbereidend onderzoek

3.
34960 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota)

Voorbereidend onderzoek

7.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen