Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 11 september 2018, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34910

Wet toezicht trustkantoren 2018

Voorbereidend onderzoek

3.
34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Nadere procedure

8.
Commissievoorstel betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten (COM(2018)339)

Bespreking

9.
Commissievoorstellen kapitaalmarktunie: COM(2018)353, COM(2018)354, COM(2018)355 en COM(2018)547

BNC-fiches bij voorstellen Europese Commissie inzake het actieplan kapitaalmarktunie (m.b.t. duurzame beleggingen)

Bespreking

10.
Commissievoorstellen definitief BTW-systeem: COM(2018)298 en COM(2018)329

voorstellen en BNC-fiches bij voorstellen Europese commissie voor voltooiing Europees BTW-systeem

Bespreking

11.
Commissievoorstel algemene regeling inzake accijns (herschikking): COM(2018)346

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)

14.
Uitnodiging bijeenkomst ECON-commissie van het Europees Parlement over het Europees Semester 2018

15.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

Bespreking

17.
Rondvraag


Korte aantekeningen