33.964

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingenDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en introduceert een breed pakket aan regels dat financiële ondernemingen verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid en dat excessieve variabele beloningen aan banden legt. Daarnaast heeft het voorstel tot doel de al bestaande beloningsregelgeving voor financiële ondernemingen overzichtelijk samen te brengen, begrippen te harmoniseren en waar nodig bestaande normen aan te scherpen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.964, A) op 16 oktober 2014 aangenomen. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2014

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

In het wetsvoorstel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

–Beheerst beloningsbeleid voor elke financiële onderneming;

–Publicatieverplichtingen ten aanzien van het beloningsbeleid;

–Maximale variabele beloning van 20%;

–Terugvordering en aanpassing variabele beloningen;

–Voorwaarden met betrekking tot retentievergoedingen;

–Verbod op gegarandeerde variabele beloningen;

–Verbod op variabele beloning bij steun; 

–Hoogte en voorwaarden voor uitkering van vertrekvergoedingen.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten