Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 9 oktober 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

3.
Toezeggingen T01421, T01422, T01424, T01425 en T01970

Toezegging Schrappen artikel 5, tweede lid, sub d van de Algemene wet gelijke behandeling (33.344); Toezegging Inbedding gelijkebehandelingsfunctie (32.467); Toezegging Oordeels- en de procesbevoegdheid (32.467); Toezegging Balans van grondrechten (32.467); Toezegging Gebruik inlichtingenrecht (32.467)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2018 inzake evaluaties Wet College voor de Rechten van de Mens (32467, J)

4.
Toezeggingen T02425 en T02426

Toezegging Problematiek Zeeland en verdeelmodel (34.568); Toezegging Motorrijtuigenbelasting (34.568)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 september 2018 inzake deze toezeggingen (34568, D)

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen