Dinsdag 11 december 2018, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:10 uur

Agenda


Korte aantekeningen