Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 december 2018
1.
35000 X

Begrotingsstaten Defensie 2019

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35000 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op dinsdag 18 december 2018 (zo nodig op maandag 17 december 2018).

3.
34952

Brief van de minister voor BHO inzake Internationaal Strategisch Overleg ISO NL; Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

De commissie besluit de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen. De commissie zal de brief desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

4.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De leden Schaap (VVD), Lokin-Sassen (CDA), Stienen (D66), Overbeek (SP) en Lintmeijer (GroenLinks) melden zich aan voor de Ambassadeursconferentie op donderdag 31 januari 2019.

De commissie draagt de volgende gespreksonderwerpen aan:

IMVO-beleid
Terugblik lidmaatschap VN-Veiligheidsraad
Venezuela
Combinatie BHOS/migratie
Waterstress/management
Klimaatverandering
Brexit

In de eerstvolgende vergadering zal de lijst met onderwerpen van vorig jaar worden bijgevoegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk