Dinsdag 11 december 2018, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Sociaal minimum Caribisch Nederland

Eerste bespreking brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 7 december 2018 (35000 IV, C / CXIX)

4.
Voorbespreking deskundigenbijeenkomst

5.
Ambassadeursconferentie: uitnodiging en thema's

7.
Rondvraag