35.000 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Sociaal minimum

De commissie besprak op 9 juli 2019 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2019 (EK 35.000 IV / CXIX, N) over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland.

De commissie besprak op 24 september 2019 het TK-verslag schriftelijk overleg voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (EK 35.000 IV / CXIX, P) en de uitvoering motie-Kuiken (TK 35.000 IV, 62).

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2020 (35.300 IV).

Reductie kinderarmoede

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben op 8 oktober 2019 besloten de bespreking van de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, I met bijlage) over de nadere uitwerking van de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede aan te houden in afwachting van de beantwoording van de brief van de commissies van 4 oktober 2019 met vervolgvragen aan de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 10 september 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, H) over dit onderwerp. De staatssecretaris is gevraagd de vervolgvragen voorafgaand aan de Algemene politieke beschouwingen, die plaatsvinden op 29 oktober 2019, te beantwoorden.

De leden van de SP-fractie (Kox) hebben aangegeven te overwegen om kort na de Algemene politieke beschouwingen te verzoeken om een interpellatiedebat met de staatssecretaris van SZW, indien de vervolgvragen van 4 oktober 2019 niet naar tevredenheid worden beantwoord.

De commissies hadden eerder al een verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.000 XV / 35.000 IV, F) met de staatssecretaris over haar brief van 1 april 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, D) over dit onderwerp uitgebracht.

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2020 (35.300 IV).

Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben

De actuele stand van zaken rondom de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (incl. de grenssluiting en de opvang van Venezolaanse vluchtelingen), treft u aan in het dossier 'Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben' (29.653).


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-139] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-139] documenten

Sociale media menu


Volg via