35.000 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt op 28 mei 2019 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK van 23 mei 2019 (EK, L) over de toezegging 'Voorlichting Raad van State Caribisch Nederland' (T02533). De commissie was in overleg getreden met de staatssecrertaris naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 5 april 2019 (EK 35.000 VII / 35.000 IV, C) over (deels) openstaande toezeggingen.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben bij brief van 22 mei 2019 gereageerd op de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 april 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, D) over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede.

De actuele stand van zaken rondom de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (incl. de grenssluiting en de opvang van Venezolaanse vluchtelingen), treft u aan in het dossier 'Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben' (29.653).


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] documenten

Sociale media menu


Volg via