Dinsdag 2 april 2019, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

PDF-versie van convocaat

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen