32.317

JBZ-RaadDit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

Op 24 juli 2019 reageerde de Europese Commissie per brief (EK, KD) op de vragen van de commissies over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie van 29 mei 2019 (EK, KA). De commissies I&A/JBZ-Raad en J&V bespraken de brief op 10 september 2019 en besloten in nader schriftelijk overleg te treden met de Europese Commissie. Inbreng zal op 24 september 2019 worden geleverd door de PVV-fractie.

Op 16 april 2019 stuurde de commissie I&A/JBZ een brief met vragen over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1001-1036] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1001-1036] documenten