Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
32.317

JBZ-RaadDit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

Op 21 januari 2020 bespraken de commissie I&A/JBZ en de commissies I&A/JBZ en J&V de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 23-24 januari 2020 (EK, KO) en besloten deze voor kennisgeving aan te nemen.

Ook besloten de commissies I&A/JBZ en J&V op 21 januari 2020 de antwoordbrief van de minister voor Rechtsbescherming van 14 januari 2020 (EK, KP) over Verordeningen bewijsverkrijging en betekening, alsmede over de conclusies over de alternatieven voor detentie voor kennisgeving aan te nemen.

Op 14 januari 2020 bespraken de commissie I&A/JBZ en de commissies I&A/JBZ en J&V het verslag van de JBZ-Raad van 2-3 december 2019 (EK, KN). Bij de gecombineerde commissievergadering gaf de fractie van de PVV aan schriftelijke inbreng te leveren op 28 januari 2020.

Op 26 november 2019 bespraken de commissies I&A/JBZ en J&V de geannoteerde agenda van de JBZ-raad 2-3 december 2019 (EK, KL) en gaf de fractie van GroenLinks aan inbreng voor schriftelijk overleg te leveren. Op 17 december 2019 is de brief aan de minister voor Rechtsbescherming verstuurd. De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hebben op 14 januari 2020 op de brief geantwoord. Op 21 januari 2020 bespreken de commissies I&A/JBZ en J&V het verslag van dit schriftelijke overleg (EK, KP).

Op 19 november 2019 bespraken de commissies I&A/JBZ en J&V het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 (EK, KK). Op voorstel van de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi) besloten de commissies op 26 november 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken. De brief is op 3 december 2019 verstuurd.

De commissies I&A/JBZ en J&V bespraken de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 in Luxemburg (EK, KI met bijlage) op 1 oktober 2019 en besloten op 15 oktober 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren. Op 23 oktober 2019 is de brief met vragen aan de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid verstuurd. Op 20 december 2019 antwoordde de staatssecretaris van J&V op de brief. De commissie I&A/JBZ besprak op 14 januari 2020 het verslag van dit schriftelijke overleg (EK, KM) inzake de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 en nam deze voor kennisgeving aan.

Op 24 juli 2019 reageerde de Europese Commissie per brief (EK, KD) op de vragen van de commissies over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie van 29 mei 2019 (EK, KA). De commissies I&A/JBZ-Raad en J&V bespraken de brief op 10 september 2019 en besloten in nader schriftelijk overleg te treden met de Europese Commissie. De brief is op 23 oktober 2019 aan de Europese Commissie verstuurd (EK, KJ).


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1051-1083] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1051-1083] documenten