32.317

JBZ-RaadDit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

De commissies I&A/JBZ en J&V besloten op 5 maart 2019 zowel het verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari als de aangevulde geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie I&A/JBZ besloot op 5 februari 2019 de brief inzake de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad d.d. 7 en 8 februari 2019 (32.317, JQ) - voor wat betreft de onderwerpen die de commissie raken - voor kennisgeving aan te nemen.

Op 15 januari 2019 besloten de commissies J&V en I&A/JBZ het verslag van de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 (32.317, JP)- voor wat betreft de onderwerpen die op het terrein van de beide commissies gezamenlijk liggen - voor kennisgeving aan te nemen. De commissie I&A/JBZ besloot in haar vergadering op 15 januari 2019 naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V te voeren over de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Voorafgaand aan dit mondeling overleg dat hoogstwaarschijnlijk plaats zal vinden op 9 april 2019 een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van J&V en de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU gegeven worden. De technische briefing door ambtenaren van het ministerie van J&V vindt plaats op 5 maart 2019. Daarnaast spreekt de commissie ook met rapporteurs uit het Europees Parlement en met de Commissie Meijers. Het gesprek met GEAS rapporteurs van het Europees Parlement vindt plaats op 12 maart 2019.

Op 18 december 2018 leverde de fractie van D66 inbreng voor schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 (32.317, JJ) en het verslag van de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 (32.317, JL). Op 5 februari 2019 liet de D66-fractie weten dat zij de gestelde vragen over het verslag van de JBZ-Raad van 11-12 oktober 2018 (32.317, JJ) met betrekking tot e-evidence heeft ingetrokken, gelet op de actuele stand van zaken.

Op 18 december 2018 leverde de fractie van GroenLinks inbreng voor nader schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018 (32.317, JD). De fracties van de PvdA en ChristenUnie gaven aan zich bij deze vragen aan te willen sluiten. De conceptbrief zal worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

Op 11 december 2018 bespraken de commissies I&A/JBZ en J&V het verslag van een nader schriftelijk overleg (32.317, JO) over het verslag van de JBZ-Raad van 12 en 13 oktober 2017 (32.317, IS) en besloten dit agendapunt aan te houden tot 15 januari 2019. Op 15 januari 2019 besloot de commissie het verslag van een schriftelijk overleg (32.317, JO) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie blijft het onderwerp ''toetreding EU tot EVRM'' volgen.

Op 4 december 2018 bespraken de commissies I&A/JBZ en J&V de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 (32.317, JL). De fractie van D66 gaf hierbij aan in schriftelijk overleg met de regering te willen treden en daarbij het verslag van de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 (32.317, JL) te betrekken. De inbrengdatum werd gezet op 18 december 2018.

Op 4 december 2018 bespraken de commissies I&A/JBZ en J&V het verslag van een nader schriftelijk overleg (32.317, JM) over de uitvoering van de Europese veiligheidsagenda (32.317, IV). De fractie van de PVV gaf hierbij aan in nader schriftelijk overleg te willen treden. De inbrengdatum werd gezet op 18 december 2018. Op 18 december 2018 leverde de fractie van de PVV inbreng voor een politieke dialoog met de Europese Commissie. De conceptbrief is voorgelegd aan de leden van de commissies I&A/JBZ en J&V. Op 1 februari 2019 werd de briefPDF-document in het kader van een politiek dialoog aan de Europese Commissie verstuurd.


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [951-988] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [951-988] documenten