32.317

JBZ-RaadDit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

Op 2 juli 2019 besloten de commissies I&A/JBZ en J&V om het verslag van de JBZ-Raad - voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken - van 6 en 7 juni 2019 (EK, KC) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 juni 2019 stuurden de minister voor Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief (EK, KC) inzake het verslag van de JBZ-Raad van 6 en 7 juni 2019 in Luxemburg.

Op 4 juni 2019 stuurde de minister voor Rechtsbescherming een brief inzake het verzoek om instemming medewerking totstandkoming herziening Verordening Brussel IIbis (EK, KB). Voor meer informatie, zie E160024.

Op 29 mei 2019 stuurden de commissies I&A/JBZ-Raad en J&V een brief in het kader van een nadere politiek dialoog met de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (EK, KA).

Op 28 mei 2019 stuurde de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6 en 7 juni 2019 in Luxemburg (EK, JZ).

Op 16 april 2019 stuurde de commissie I&A/JBZ een brief met vragen over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1001-1025] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1001-1025] documenten