Dinsdag 9 april 2019, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee - DSC Visit en Viering 70 jaar NAVO

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen