Dinsdag 16 april 2019, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
E130041

Brief inzake Tweede voortgangsrapportage EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Inbreng

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen