Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 14 mei 2019, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

Brief van de minister van BZK van 25 april 2019 (33118 / 33962 / 34986, AU)

Bespreking

6.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen