Dinsdag 14 mei 2019, commissies Koninkrijksrelaties (KOREL) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
29653

Nabespreking mondeling overleg over Venezolaanse vluchtelingen

Nabespreking

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen