29.653

Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de CaribenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt op 24 september 2019 de brief (EK, H) van 6 september 2019 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzake de respons op ondersteunigsverzoeken Aruba en Curaçao.

De commissie heeft naar aanleiding van de brief (EK 29.653 / 35.000 VI, D) van de staatssecretaris van BZK over de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao, op 5 maart 2019 besloten tot een mondeling overleg met de staatssecretaris. Dit mondeling overleg, gezamenlijk met de Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), vond plaats op 16 april 2019 en het videoverslag van deze bijeenkomst treft u hier aan. Het woordelijk verslag van het mondeling overleg (EK 29.653 / 35.000 VI, E) hebben de commissies op 16 mei 2019 uitgebracht.

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK van 3 juli 2019 (EK 29.653 / 35.000 VI, F) hebben de commissies op 16 juli 2019 een brief aan de staatssecretaris van BZK gestuurd met vervolgvragen over de beantwoording nadere vragen n.a.v. het mondelijk overleg d.d. 16 april 2019.

De commissie heeft naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) met de staatssecretaris van BZK inzake de opvang van Venezolaanse vluchtelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, op 22 mei 2018 besloten tot een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van BZK. Dit overleg vond plaats op 10 juli 2018 en de commissie heeft op 12 september 2018 het verslag daarvan (EK, B) uitgebracht.

Op 11 december 2018 heeft de commissie een deskundigenbijeenkomst gehouden over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het verslag (EK, C) van deze deskundigenbijeenkomst heeft de commissie op 16 januari 2019 uitgebracht.


Kerngegevens

begonnen

4 juni 2004

titel

Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-75] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-75] documenten