29.653

Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de CaribenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben.


Stand van zaken

Situatie Venezuela

De Eerste Kamercommissies voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ-Raad) hebben op diverse momenten aandacht besteed aan de situatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Meest recent is het verslag van een schriftelijk overleg (EK, 29.563 / 35.000 IV, I) over dit onderwerp op 15 oktober 2019 afgerond, met een besluit van de commissies om geen inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris te leveren maar het dossier wel actief te blijven volgen.

  • Het videoverslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK overleg d.d. 16 april 2019 over de situatie in Venezuela in relatie tot het Caribisch deel van het Koninkrijk treft u hier aan. Het woordelijk verslag van dit overleg (EK 29.653 / 35.000 VI, E) hebben de commissies op 16 mei 2019 uitgebracht.
  • Op 11 december 2018 heeft de commissie een deskundigenbijeenkomst gehouden over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het verslag (EK, C) van deze deskundigenbijeenkomst heeft de commissie op 16 januari 2019 uitgebracht.
  • Een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van BZK inzake de opvang van Venezolaanse vluchtelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk vond plaats op 10 juli 2018 en de commissie heeft op 12 september 2018 het verslag daarvan (EK, B) uitgebracht.

Kerngegevens

begonnen

4 juni 2004

titel

Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-80] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-80] documenten