Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 14 mei 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng voor het verslag

3.
35042

Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

Procedure / bespreking conceptvragen voor een eventueel voorlichtingsverzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen