Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.042

Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de SterIn dit wetsvoorstel worden een aantal aanpassingen van de Mediawet 2008 voorgesteld.

Het betreft de volgende vijf onderwerpen:

 • 1) 
  aanscherping van de procedure voor de instemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal;
 • 2) 
  modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties;
 • 3) 
  modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster;
 • 4) 
  technische verbeteringen in verband met taken van het Commissariaat voor de Media;
 • 5) 
  overige technische wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 9 april 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 7 juli 2020 het voorlopig verslag (EK, 35.042 / 35.453, F) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 zonder beraadslaging en zonder stemming ingestemd met het verzoek op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen over het gewijzigde amendement van de leden Aartsen en Van der Molen en het gewijzigde amendement van het lid Westerveld (EK, C). De vice-president van de Raad van State heeft middels een brief van 18 oktober 2019 (EK, D) gereageerd.

De commissie heeft op 1 november 2019 middels een brief aan de regering om een reactie op deze voorlichting verzocht. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOenM) heeft middels een brief op 29 november 2019 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, E) dat de commissie op 2 december 2019 heeft uitgebracht. De commissie heeft dit verslag op 3 december 2019 voor kennisgeving aangenomen en besloten de procedure aan te (blijven) houden totdat de aangekondigde novelle de Eerste Kamer heeft bereikt. Deze novelle (35.453) is op 11 mei 2020 bij de Tweede Kamer ingediend en is op 9 juni 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Dit wetsvoorstel wordt gezamenlijk behandeld met de novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.453).


Kerngegevens

ingediend

25 september 2018

titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu