Dinsdag 25 juni 2019, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Interparlementaire samenwerking op het gebied van klimaatbeleid

Bespreking met een van rapporteurs EU-kopgroep klimaat

5.
Toezegging cijfermatige en juridische onderbouwing wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208)

Vaststelling en bespreking status toezegging

6.
Kennismakingsgesprekken

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen