35.208

Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrechtDit voorstel strekt tot tijdelijke verhoging van het afromingspercentage dat wordt toegepast bij de overgang van (een gedeelte van) het op een bedrijf rustende fosfaatrecht.

Op die manier wordt beoogd de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij nog in 2019 terug te brengen tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat, teneinde te borgen dat de productie van fosfaat en stikstof door melkvee het desbetreffende sectorale plafond niet zal overschrijden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 29 mei 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SGP, SP, PVV en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66 en de Fractie-Duthler.

Tegen: OSF, SP en PVV.

Tijdens de plenaire behandeling is op 4 juni 2019 de Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderij (EK, D) ingediend. De motie is op 4 juni 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, en SP stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 11 juli 2019 de brief (EK, E) van de minister van LNV met een toelichting op de systemen inzake de fosfaatproductieberekeningen, het melkveefosfaatplafond en de fosfaatrechtentoedeling ontvangen. De commissie bespreekt dze brief op 10 september 2019.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2019

titel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via