Dinsdag 2 juli 2019, Commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
E180015

Voorstel voor een verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platforms

Bespreking

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen