Dinsdag 10 september 2019, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Voorbereidend onderzoek

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen