Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 5 november 2019, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

2.
E160052

Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake afschrift rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.
35300-XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

Inventarisatie wenselijkheid van een begrotingsdebat

4.
Kennismakingsgesprek bewindspersonen SZW

Inventarisatie gespreksonderwerpen

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen