Dinsdag 12 januari 2021, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 18:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen