Dinsdag 28 maart 2023, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35261

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Bespreking wijze van plenaire behandeling / afhandeling

4.Interparliamentary Committee Meeting: hervorming van het Europees kiesstelsel

Bespreking

5.Gesprek met voorzitter en secretaris Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen