Deze brief van de Huishoudelijke Commissie bevat de raming (EK, A) van de benodigde uitgaven en de aanwijzing en raming van de ontvangsten van de Eerste Kamer voor het jaar 2024. Na voorbereiding en plenaire vaststelling van de raming door de Eerste Kamer wordt deze aan de regering gezonden ten behoeve van opneming in de Rijksbegroting 2024.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de Raming 2024 op 23 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 januari 2023

titel

Raming der voor de Eerste Kamer in 2024 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

12