Dinsdag 27 juni 2023, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen