Dinsdag 28 november 2023, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.21.501-07 EK, GA

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Inbreng schriftelijk overleg

5.28.165, AH

Brief van de minister van Financiën over verzending vertrouwelijke brief TenneT op 17 november 2023; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Behandeling vertrouwelijkheid brief

6.Rondvraag


Korte aantekeningen