Dinsdag 5 december 2023, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.T03273 & 36410 IV, E

Toezegging Met de landen te bespreken dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk de mogelijkheid wordt geboden tot het aangaan van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht en de Kamer daarover te informeren (35.570 IV); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over openstellen huwelijkspartners gelijk geslacht Curaçao, Aruba en Sint Maarten; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over openstellen huwelijkspartners gelijk geslacht Curaçao, Aruba en Sint Maarten; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024

3.T03673

Toezegging Rapport Nijpels klimaattafel Bonaire (36.200 IV); Brief van de staatssecretaris van BZK met kabinetsreactie adviesrapport “Het is nooit te laat”; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Bespreking kabinetsreactie adviesrapport “Het is nooit te laat”

4.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

inventarisatie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen