Verslag van de vergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 12 december 2023